אלגוריתמיות

תוצאות אלגוריתמיות

תוצאות אלגוריתמיות הן הרישומים המדורגים במנועי החיפוש וכמובן הם גן התגובה לשאילתא של הגולש. תוצאות אלגוריתמיות מכונים לעתים קרובות כרישומים אורגניים בניגוד לרישומים בתשלום,