Bounce Rate

שיעור נטישה באתר

מה זה שיעור נטישה באתר:  ( BR: Bounce Rate ) שיעור הנטישה שבאתר מראה את אחוז האנשים שמגיעים לעמוד מסוים באתר שלך ולאחר מכן עוזבים אותו מבלי ללחוץ